Cookie Consent by TermsFeed

Klachtenprocedure

17 januari, 2021

1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen dooreen handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (Beroepsorganisatie voor kindercoaches) kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van deze stichting. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. U kunt de situatie met haar bespreken en met haar de weg bepalen die u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n). Indien de klager het niet eens is met het oordeel van de (kinder)coach, dan kan de klager zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van Adiona, en wel door schriftelijke indiening van de klacht bij het Klachtenloket Adiona. Mailadres: klachtenloket@adiona.nl

4. Op alle overeenkomsten tussen de ouders en HorenZien waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en HorenZien, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de sectiekanton behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s Gravenhage.