Cookie Consent by TermsFeed

Privacy Verklaring

17 januari, 2021

HorenZien

HorenZien, gevestigd aan Witmolen 22 in Delfgauw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.horenzien.nl, Witmolen 22, 2645 GK Delfgauw, +31648771838, KvK 80986536.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

HorenZien kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HorenZien. HorenZien kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres, beschrijving gezinssituatie, financiële gegevens (zoals bankrekening informatie, offertes en facturen). De gegevens van het kind die worden verwerkt: naam, geslacht, geboortedatum, hulpvraag en overige relevante informatie (zoals informatie van school, ontwikkeling, gedrag en beleving).

Waarom HorenZien gegevens nodig heeft

HorenZien verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HorenZien uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Het dossier

In geval van individuele begeleiding houdt HorenZien een dossier bij van cliënt waarin de persoonlijke gegevens, zoals deze zijn besproken tijdens de intake, en korte verslagen van elke sessie worden geregistreerd. Het dossier wordt op de juiste wijze bewaard. Digitaal of op papier. Het dossier is persoonlijk en mag alleen door HorenZien, de ouders en cliënt worden ingezien. Het dossier is enkel door derden in te zien wanneer hier uitdrukkelijk om gevraagd is door de opdrachtgever en na toestemming van de ouders van cliënt. In het dossier worden alleen gegevens bijgehouden die nodig zijn voor de begeleiding.

Hoe lang HorenZien gegevens bewaart

HorenZien bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Uiteraard kan in overleg de bewaartermijn per persoon korter of langer worden bewaard.

Delen met anderen

HorenZien verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van HorenZien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HorenZien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Site van Margrete overnemen?

Hoe HorenZien persoonsgegevens beveiligd

HorenZien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.